یک جلسه‌ محرمانه‌ مانع از تنش بی‌سابقه در خانه سینما شد

انتظار می‌رفت شاهد شدیدترین تقابل میان صنوف و مدیریت خانه سینما باشیم اما بر اساس توافقی که در آن نشست صورت پذیرفت، قرار شد انتخابات هیات مدیره تا زمان ثبت همه صنوف و امکان حضورشان در مجمع برگزار نشود و بدین ترتیب دوره مدیریت هیات مدیره تا پایان اردیبهشت سال 99 تمدید شود و تاادامه ی مطلب

یک عضو شورای شهر تازگی پدیده‌ی «سگ‌کشی» در تهران را تأیید کرد/علی ربیعی: از «مازیار ابراهیمی» دلجویی شد

تصاویر با شما سخن می‌گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر. می‌خواهیم با بخش خبری «فوتو نیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رو در رو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوششان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چهادامه ی مطلب